La Fede Código de Buen Gobierno

Codi de Bon Govern

El Codi de Bon Govern de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana arreplega el conjunt de principis, normes, regles i bones pràctiques que tenen com a objecte millorar el govern corporatiu, així com, el desenrotllament dels valors, principis i pràctiques que han de complir en la seua actuació el seu personal directiu, i les persones que treballen en o col·laboren amb ella. 


En el següent enllaç podrà descarregar el Codi de bon Govern aprovat per l'Assemblea el 29 de juny de 2019.